Zajęcia techniczne

            Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do życia
w cywilizacji technicznej. Odbywa się to poprzez realizację określonych treści nauczania.

            Rozwój techniki w  XXI wieku jest bardzo dynamiczny i wkracza we wszystkie dziedziny życia człowieka, wiążąc się z nim w sposób nierozerwalny. Determinuje go tym samym do podejmowania aktywności w poznawaniu nowych technologii, urządzeń, maszyn, narzędzi oraz wykorzystania ich w życiu codziennym i praktycznym działaniu. 

Zajęcia techniczne w naszej szkole są realizowane w oparciu o poniższe moduły tematyczne:

1. BHP, ochrona przeciwpożarowa
2. Rysunek techniczny
3. Materiałoznawstwo
4. Organizacja pracy i planowanie pracy. Proces technologiczny
5. Krawiectwo
6. Maszyny, środki transportu, silniki
7. Kulinaria
8. Podstawowe informacje o ruchu drogowym
9. Ochrona środowiska naturalnego
10. Energia elektryczna
11. Historia techniki

Strony przedmiotowe