Zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016.

1. Poniedziałek 7:10- 7:55 - SKS mgr Krystna Czank
2. Środa 7:10-7:55 zajęcia rekreacyjno -sportowe z siatkówki mgr Krystyna Czank
3. Czwartek 15:00-15:45 basen mgr Katażyna Kałuża

Strony przedmiotowe