Karta ewidencji projektu edukacyjnego

WERSJA DO POBRANIA (.doc)

Opiekun projektu:

Temat projektu:

Termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia):

Zespół uczniowski:

 

Lp.

Imię, nazwisko ucznia

Podpisy uczniów (zobowiązanie do realizacji projektu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OKREŚLENIE CELÓW PROJEKTU
I ZAPLANOWANIE ETAPÓW REALIZACJI

 

 

I Temat projektu:

II Cel(e):

1.

2.

3.

III Planowanie etapów realizacji projektu:

 

 

Główne zadania

 

Działania

( pozwalające zrealizować projekt lub zadanie)

 

Uczniowie odpowiedzialni

(imiona i nazwiska uczniów)

 

Termin realizacji

(rozpoczęcia i zakończenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

IV Konsultacje z nauczycielem (tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)

 

 

Terminy

 

Temat

 

Uczestnicy konsultacji

 

 

 

Podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Publiczne przedstawienie rezultatów projektu (tabela wypełniana po prezentacji)

 

Termin prezentacji

 

 

 

Miejsce prezentacji - np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym uczniowie wzięli udział

 

 

 

 

Forma prezentacji - np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie

 

 

 

 

 

Udział członków zespołu – wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział w prezentacji 

 

 

 

Odbiorcy - np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, uczniowie innej szkoły

 

 

VI Ewaluacja końcowa projektu

Strony przedmiotowe