Podręczniki

OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO

  • Matematyka 1. Podręcznik do gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej,
  • Matematyka 1. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Nowa wersja, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska,
  • Matematyka 1. Zbiór zadań. Nowa wersja, M. Braun, J. Lech,
  • Matematyka 2. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańsk 2008
  • Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Nowa wersja, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska, Gdańsk 2008
  • Matematyka 2. Zbiór zadań, M. Braun, J. Lech, Gdańsk 2008
  • Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańsk 2008
  • Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD-ROM. Nowa wersja, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska, Gdańsk 2008
  • Matematyka 3. Zbiór zadań, M. Braun, J. Lech, Gdańsk 2008
  • Nowy Kalendarz Gimnazjalisty - przygotowanie do nowego egzaminu gimnazjalnego. M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, GWO

uzupełnienie podręcznika klasa I 2008

Strony przedmiotowe