Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów w roku szk.  2015/2016
Gimnazjum

1. XI Olimpiada  Matematyczna Gimnazjalistów

- Paweł Mańka III GA – Udział w zawodach II stopnia– opiekun mgr E.Tokarz

2. Przedmiotowy Konkurs z Matematyki dla uczniów gimnazjum
- Julia Czwortek III GA – Finalistka – opiekun mgr E.Tokarz
- Karolina Kuliś III GA – Finalistka - opiekun mgr E.Tokarz
- Paweł Mańka III GA – Finalista - opiekun mgr E.Tokarz
- Bogusława Tlołka III GA – Finalistka – opiekun mgr E.Tokarz

3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2016
- Szymon Nowak  I GA – Wynik bardzo dobry  - opiekun mgr K. Łępicka
- Kacper Bugla I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Szymon Tokarz I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Belkhayat Wiktor I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Tramś Bartosz I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Maciejończyk Krzysztof I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Przybylski Wojciech I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Zuzanna Derska II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Jakub Ostrzołek  II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Karolina Buchalik  III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Julia Czwortek  IIIGA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Paweł Mańka III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Agnieszka Poniewiera III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz

 

Osiągnięcia uczniów w roku szk.  2014/2015
Gimnazjum

1.Przedmiotowy Konkurs z matematyki dla uczniów gimnazjum
- Paweł Maciończyk III GA – Laureat – opiekun mgr Karina Łępicka

2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2015
- Monika Bonczek I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr Ewa Tokarz
- Karolina Buchalik II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr Ewa Tokarz
- Paweł Maciończyk III GA – Wynik bardzo dobry - opiekun mgr Karina Łępicka
- Krzysztof Janik IIIGA – Wyróżnienie - opiekun mgr Karina Łępicka

- Bartosz Manczyk III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr Karina Łępicka

 

Osiągnięcia uczniów w roku szk.  2013/2014
Gimnazjum

1.Przedmiotowy Konkurs z matematyki dla uczniów gimnazjum
- Karolina Słomka III GA – Laureatka – opiekun mgr E.Tokarz
- Cezary Marciniak III GA – Laureat- opiekun mgr E.Tokarz
- Dawid Chadaj III GA – Finalista - opiekun mgr E.Tokarz

2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2014
- Maciej Białas I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Paweł Maciończyk II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Marta Kamińska II IGA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Jakub Miłowski II IGA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz

3. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej
- Kacper Grudzień III GA – półfinalista - opiekun mgr mgr E.Tokarz

4. Konkurs Matematyka bez Granic
- Klasa  IIIGA – I miejsce - opiekun mgr E.Tokarz

 

Rok szkolny 2012/2013

Gimnazjum
1. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

- Adam Kucz III GA – Laureat – opiekun mgr K. Łępicka

2.Przedmiotowy Konkurs z matematyki dla uczniów gimnazjum
- Adam Kucz III GA – Laureat – opiekun mgr K. Łępicka

3. Śląski Konkurs Matematyczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
- Adam Kucz III GA – Finalista – opiekun mgr K. Łępicka

4. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2013 
- Paweł Maciończyk I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Paweł Mika I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Marta Kamińska II GA – Dyplom Bardzo Dobry - opiekun mgr E.Tokarz
- Bartosz Szweda II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Jakub Miłowski II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Adam Kucz III GA – Dyplom Bardzo Dobry - opiekun mgr K. Łępicka

5. Alfik Matematyczny 2013 
- Paweł Maciończyk I GA – Wynik Bardzo Dobry - opiekun mgr K. Łępicka
- Adam Kucz III GA – Wynik Bardzo Dobry - opiekun mgr K. Łępicka
- Radosław Koch III GA – Wynik Bardzo Dobry - opiekun mgr K. Łępicka

Rok szkolny 2011/2012 

1. VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

- laureat - Igor Zuber - klasa III (opiekun mgr E. Tokarz)
- finalista - Adam Kucz - klasa II (opiekun mgr K. Łępicka) 

2. Przedmiotowy Konkurs z Matematyki

- laureat - Adam Kucz - klasa II (opiekun mgr K. Łępicka)
- laureat - Bartosz Bywalec - klasa III (opiekun mgr E. Tokarz)

- laureat - Robert Ostrowski - klasa III (opiekun mgr E. Tokarz)
- laureat - Igor Zuber - klasa III (opiekun mgr E. Tokarz)

 3. Alfik matematyczny

- wynik dobry: Cezary Marciniak - klasa I (opiekun mgr E. Tokarz)
- wynik bardzo dobry: Bartosz Bywalec - kl. III (opiekun mgr E. Tokarz)
- wynik bardzo dobry: Monika Juzek - kl. III (opiekun mgr E. Tokarz)
- wynik bardzo dobry: Robert Ostrowski - kl. III (opiekun mgr E. Tokarz)

 

4. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2012 
- Marta Kamińska I GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
- Adam Kucz II GA – Dyplom Bardzo Dobry - opiekun mgr K. Łępicka
- Józef Cyran II GA – Wyróżnienie - opiekun mgr K. Łępicka
- Bartosz Bywalec III GA – Dyplom Bardzo Dobry - opiekun mgr E.Tokarz
- Robert Ostrowski III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz
-Igor Zuber III GA – Wyróżnienie - opiekun mgr E.Tokarz

 

5. Konkurs powiatowy Bob budowniczy wszystko wyliczy
- Robert Ostrowski III GA – I miejsce - opiekun mgr E.Tokarz
- Igor Zuber III GA – I miejsce - opiekun mgr E.Tokarz
- Bartosz Bywalec III GA – II miejsce - opiekun mgr E.Tokarz
- Adam Kucz I GA – I miejsce wśród uczniów klas pierwszych

Rok szkolny 2010/2011

Gimnazjum
1. Przedmiotowy Konkurs z matematyki dla uczniów gimnazjum

- Robert Ostrowski II GA – Laureat – opiekun mgr E. Tokarz
- Igor Zuber II GA – Laureat – opiekun mgr E. Tokarz
- Mikołaj Mroszczak III GA – Laureat – opiekun K. Łępicka

2. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny  Kangur 2011
- Adam Kucz I GA – Dyplom Bardzo Dobry, nagroda I stopnia
- Bartosz Bywalec II GA – Wyróżnienie, nagroda II stopnia
- Robert Ostrowski II GA – Wyróżnienie, nagroda II stopnia
- Igor Zuber II GA – Wyróżnienie, nagroda II stopnia
- Monika Juzek II GA – Wyróżnienie, nagroda II stopnia
- Józef Cyran I GA – Wyróżnienie, nagroda książkowa
- Patryk Mikołajec I GA – Wyróżnienie, nagroda książkowa
- Monika Wieliniec III GA – Wyróżnienie, nagroda książkowa

3. Konkurs powiatowy Bob budowniczy wszystko wyliczy
- Mikołaj Mroszczak III GA – I miejsce
- Igor Zuber II GA – II miejsce
- Marko Denda III GA – III miejsce
- Adam Kucz I GA – I miejsce wśród uczniów klas pierwszych

4. Konkurs Matematyczny Alfik
- Adam Kucz I GA – Laureat

5. VI Konkurs na Projekt Matematyczny
- Adam Rojek, Robert Szymański I GA – I miejsce
- Olaf Ksol III GA – III miejsce
- Michalina Tkocz, Katarzyna Chłodek III GA – Finaliści

 

Strony przedmiotowe