Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016:

poniedziałek 15.00- 15.45 w sali 0.9;

przygotowania do konkursów - spotkania indywidualne według potrzeb

Strony przedmiotowe