Język niemiecki

Język niemiecki

 

Język niemiecki w naszym gimnazjum nauczany jest jako drugi język obcy nowożytny w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w wariancie III.0 podstawy programowej (od podstaw), z podziałem na grupy.

Strony przedmiotowe