Wycieczki, wymiany i konkursy

W czerwcu 2014r. kl.II i III GA brały udział w wycieczce do Wielkiej Brytanii.

Strony przedmiotowe