Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

mgr Mariusz Pomykoł

Koło historyczne dla gimnazjalistów - poniedziałek 15.00-15.45, sala 1.1

Strony przedmiotowe