Podręczniki

 • Kształcenie w zakresie klasy III jest realizowane wg programu nauczania fizyki dla gimnazjum zgodnego z podstawą programową
  Obowiązujący podręcznik:
  "Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2" pod red. Barbary Sagnowskiej [numer ewidencyjny (dawny numer dopuszczenia): 11/3/2010]
 • Kształcenie w zakresieklasy II jest realizowane wg programu nauczania fizyki dla gimnazjum zgodnego z podstawą programową
  Obowiązujący podręcznik:
  "Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2" pod red. Barbary Sagnowskiej [numer ewidencyjny (dawny numer dopuszczenia): 11/2/2010]
 • Kształcenie w zakresieklasy I jest realizowane wg programu nauczania fizyki dla gimnazjum zgodnego z podstawą programową
  Obowiązujący podręcznik:
  "Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1" pod red. Barbary Sagnowskiej [ numer dopuszczenia: 11/1/2009 ]

Strony przedmiotowe