Konkurs z fizyki dla gimnazjalistów "I Ty możesz zostać Einsteinem"

Od 2003 roku organizujemy w II LO im. A. Frycza Modrzewskiego Międzyszkolny Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. Inicjatywa ta służy wyłonieniu z grona gimnazjalistów najbardziej uzdolnionych w naukach ścisłych uczniów. Konkurs propaguje także fizykę i jest sposobem promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym. Zmagania uczestników odbywają się w trzech etapach:

Etap I - uczniowie rozwiązują test wyboru (25-30 pytań). Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymuje się jeden punkt, za każdą błędna odpowiedź odejmuje się pól punktu, za brak odpowiedzi nie przyznaje się punktów karnych. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% średniej liczby punktów z trzech najlepszych prac. W szczególnych przypadkach komisja może ustalić inne kryteria dopuszczenia ucznia do drugiego etapu.

Etap II - uczniowie rozwiązują zadania otwarte. Do etapu trzeciego zakwalifikowanych zostaje dziesięciu najlepszych uczniów, przy czym sumuje się punkty z części testowej i zadaniowej. W przypadku bardzo małych różnic punktowych między uczestnikami konkursu komisja może dopuścić do finału większą liczbę uczniów.

Etap III - uczniowie muszą wykazać się umiejętnością przeprowadzania pomiarów i prostych doświadczeń fizycznych z podstawowymi elementami rachunku błędów, umiejętnością przewidywania i wyjaśniania wyników doświadczeń pokazowych oraz wiedzą popularnonaukową. Część pytań związana jest z biografią Alberta Einsteina (na podstawie książki: Roger Highfieid i Paul Carter „Prywatne życie Alberta Einsteina" Prószyński i S-ka 1995).

O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich etapach. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do II LO. Mają też zapewnioną indywidualizację procesu nauczania fizyki.

 

Pobierz zgłoszenie

Strony przedmiotowe