Realizacja projektu

21. 7 czerwca 2018 w godzinach popołudniowych odbyło się kolejne video spotkanie ze szkołą partnerską z Rumunii. Omawialiśmy pomysły na prototyp etui na telefon. Ustaliliśmy, że każda ze szkół przygotuje dwa różne modele, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania partnerskiego w naszej szkole w październiku tego roku. Opowiadaliśmy rownież o swoich planach wakacyjnych. Spotkanie trwało godzinę.

20. W dniach 22. oraz 24. maja w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku odbyły się dwa kolejne zajęcia z mgr Kamilą Woźnicą w ramach projektu Erasumus+. Ich głównymi tematami były asertywność coraz autoprezentacja. Klasa 3GA uczestniczyła w wielu rozwijających oraz wyzwalających kreatywność warsztatach oraz zobaczyła interesujące prezentacje. Informacje oraz umiejętności wyniesione z tych dwóch spotkań mogą być bardzo pomocne w przyszłym życiu prywatnym oraz zawodowym uczestników tych spotkań.


Wiktor Belkhayat

19. Dnia 15.05.2018 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy biorącej udział w projekcie. Ponieważ było to pierwsze zebranie po wyjeździe uczestników na warsztaty do Włoch,większą jego część poświęciliśmy na podsumowanie tej wizyty. Uczestnicy opowiadali o swoich przeżyciach, pokazywali zdjęcia i dzielili się informacjami o postępach naszej firmy. Podczas drugiej części spotkania skupiliśmy się na omówieniu październikowej wizyty uczestników projektu w Polsce, ustalając przede wszystkim zakwaterowanie przyjezdnych.

Martyna Krasuska

18. 26 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z mgr Kamilą Woźnicą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku w ramach cyklu szkoleń dotyczących doskonalenia umiejętności miękkich. Podczas tych warsztatów główną myślą przewodnią była asertywność oraz kiedy powinno, a kiedy nie powinno się być asertywnym. Sprawdzaliśmy również naszą wyobraźnię poprzez rysowanie zwierzęcia, którego opis wyglądu mieliśmy podany. Każdy rysunek był inny od pozostałych.

Wojciech Maciejończyk

17. W dniach 9 – 19 kwietnia, przed wyjazdem na warsztaty we Włoszech, grupa Erasmus + pracowała nad ankietą na temat wprowadzenia nowego produktu – etui na telefon – na rynek. Badanie potrzeb rynku pod kątem wprowadzenia nowego produktu to kolejny krok w procesie zakładania własnej firmy. Kolejne fazy zakładania własnego biznesu poznawaliśmy podczas warsztatów w Irlandii, teraz przyszedł czas na wdrożenie teorii w czyn. Najpierw przygotowaliśmy listę pytań i skonsultowaliśmy ją z rumuńskim partnerem. Wspólnie wybraliśmy 5 pytań i skonstruowaliśmy ankietę. Następnie rozdaliśmy ankietę 43 uczniom naszego gimnazjum i przeanalizowaliśmy wyniki.

Wyniki ankiety

43 ankietowanych wzięło udział w naszej ankiecie.
Na pytanie: „Czy kupiłbyś/-a etui na telefon zrobione na zamówienie?” 42 z nich (98%) odpowiedziało Tak.

Następnie zapytaliśmy ich „Ile byłbyś/byłabyś w stanie zapłacić za takie etui na telefon?”. Wyniki były następujące:
16 osób odpowiedziało „Do 25 zł”
15 osób odpowiedziało „Do 15 zł”
Tylko 1 osoba odpowiedziała „Do 5 zł”
Reszta ankietowanych, czyli 11 osób, odpowiedziała „Więcej niż 25 zł”
Również zapytaliśmy ich czy są zadowoleni z etui na telefon, które mogą znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach.
Większość ankietowanych wyraziło zadowolenie z etui na telefon, które są dostępne na rynku.

Następnie byliśmy ciekawi do czego używają etui na telefon.
19 osób wypowiedziało się, że używają ich jako ochronę dla swoich telefonów.
7 odpowiedziało: „Do pokazania swojego stylu”
16 ankietowanych zaznaczyło obie możliwe odpowiedzi.

Kolejne pytanie brzmiało: „Jakie masz wymagania względem etui na telefon?”. Tutaj mogli udzielić wielu odpowiedzi. Najważniejszą rzeczą dla ankietowanych okazał się styl. Liczba tej odpowiedzi uplasowała się na poziomie 34 głosów. Dużo osób ceni sobie również trwałość (25 osób). Praktyczność jest też znacząca dla 17 ankietowanych. Potem ważną cechą okazała się również ochrona (14). Dużym problemem okazało się klejenie się ich włosów do etui na telefon podczas rozmawiania przez telefon , co było dla nas całkiem zaskakujące, ale naprawdę doceniamy, że podzielili się z nami ich zakłopotaniem z tym związanym. Dwoje z ankietowanych poinformowało nas o tym.

Ostatnim pytaniem było: „Co chciałbyś/-a zmienić w etui na telefon, które możesz znaleźć obecnie w sklepach?”. Dla większości ankietowanych odpowiedź była oczywista – oryginalność (27). Następną najczęściej wybieraną odpowiedzią była jakość (8). Wszystkie pozostałe odpowiedzi miały bardzo podobną liczbę głosów. Taka była następująca kolejność: ochrona (4), dostępność (3), cena (3) i funkcjonalność (2).

analizę sporządził Krzysztof Maciejończyk

16. Dnia 23 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy biorącej udział w programie Erasmus. Było to pierwsze zgrupowanie po powrocie naszych przedstawicielek z Irlandii, w związku z tym polegało ono głównie na opowiadaniu o przeżyciach związanych z pobytem tym że kraju. Uczestniczki wycieczki z zapałem opowiadały o jej przebiegu przy okazji pokazując zdjęcia reszcie grupy, dzięki czemu mogliśmy się poczuć jakbyśmy sami byli na miejscu. Oprócz tego dowiedzieliśmy się jak wyglada wstępny zarys naszej firmy, którą wraz z naszymi partnerami z Rumunii będziemy tworzyć w najbliższym czasie. Wyjaśnione również zostało na czym ten proces będzie polegał,oraz co będzie od nas wymagane. Padły dodatkowo ustalenia na temat uczestnictwa kolejnych warsztatach z programu Erasmus.

Notatkę przygotowała Kira Magdziak

15. Dnia 20.03 tego roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu. Podczas niego mieliśmy okazję obejrzeć wiele rożnych prezentacji, które mają na celu dobrze nas przygotować do następnych wyjazdów i wspólnej pracy. Poruszonymi tematami były m. in. etyka w miejscu pracy, biznes plany czy wycenianie produktów. Na koniec obejrzeliśmy film nagrany przez naszych partnerów - Rumunów - pt. : „Caught in the act”. Opowiadał on głównie o egoizmie, o tym jak ważny jest szacunek do pracownika oraz o odpowiedzialności, jaką musi wziąć na siebie pracodawca. 

Notatkę przygotowała Kinga Bogocz

14. Dnia dwudziestego lutego bieżącego roku we wtorkowe popołudnie do naszej klasy zawitała pani Mirosława Mitra z rybnickiego Urzędu Pracy. Zajęcia przeprowadzone przez doradcę zawodowego dotyczyły kariery zawodowej. Dowiedzieliśmy się, na jakie aspekty należy zwracać uwagę w wyborach na dalszej ścieżce edukacyjnej oraz później, u progu wcześniej wspomnianej kariery zawodowej. Dodatkowo zostaliśmy zaopatrzeni w barometry zawodów (które omówiliśmy w trakcie lekcji) oraz spis cech osoby przedsiębiorczej. Wiedza na temat rynku pracy zdobyta przez nas na zajęciach zdecydowanie przyda się w najbliższej przyszłości, kiedy to będziemy stali przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

Notatkę sporządziła Natalia Landek


 

1. 31.08.2017 – poinformowanie Rady Pedagogicznej o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ Entrepreneurship: Imagination @Work w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku i przedstawienie założeń projektu
2. 05.09.2017 –poinformowanie uczniów gimnazjum o projekcie i zaproponowanie współpracy
3. 13.09.2017 –poinformowanie rodziców uczniów gimnazjum o projekcie
4. nakręcenie przez uczniów filmów o Rybniku i naszej szkole – na pierwsze spotkanie partnerskie w Portugalii
5. przygotowanie przez uczniów propozycji na LOGO projektu – 4 propozycje
6. 18.10.2017 -22.10.2017 pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie w Portugalii (raport ze spotkania w zakładce wizyty partnerskie)
7. 31.10.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

31-ego października odbyło się spotkanie grupy szkolnej Erasmus+.
Spotkanie prowadziła koordynator projektu pani Beata Kocjan i uczestniczyli w nim wszyscy chętni. Informacja o spotkaniu dotarła wcześniej do wszystkich gimnazjalistów. 
Podczas spotkania: 
- oglądaliśmy stronę internetową projektu;
- mieliśmy okazję zobaczyć prezentacje szkół partnerskich; 
- prowadząca przedstawiła kalendarium projektu, omówiła wizyty partnerskie w poszczególnych krajach oraz zadania do wykonania w ramach projektu; 
- koordynator projektu poinformowała nas również o regulaminie uczestnictwa w projekcie. Regulamin znajduje się na stronie internetowej gimnazjum w zakładce Erasmus +.
- informacje na stronę internetową będą sporządzane przez nauczycieli oraz uczniów uczestniczących w projekcie. 
 
Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Alicja Sobczuk, Julia Cwynar, Piotr Grzywa, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz 

Protokołowała: Alicja Sobczuk

8. Opracowanie kwestionariusza dla lokalnego rynku pracy
9. 14.11.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

Kolejne spotkanie grupy projektu Erasmus+ odbyło się czternastego listopada. Było prowadzone przez panią Beatę Kocjan, a uczestniczyli w nim członkowie grupy projektowej.
W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z instagramowym profilem projektu, na którym znajdują się loga zaproponowane przez naszą szkołę, a także kraje partnerskie. Zrobiliśmy również zdjęcie grupowe, które następnie zostało umieszczone na gazetce wiszącej w jednej z sal lekcyjnych.

Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Julia Cwynar, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz, Martyna Krasuska 

Protokołowała: Marta Bartoszewicz

10. 23.11.2017
Warsztaty na temat „ Idealny pracownik – czyli jaki? Jakich cech poszukują pracodawcy w swoich pracownikach na współczesnym rynku pracy. Wizja uczniów”

23 listopada odbyło się spotkanie grupy Erasmus+, na którym omawialiśmy cechy idealnego pracownika. Podzieliliśmy się na sześć dużych grup, w których pracowaliśmy nad plakatami. Przedstawiając nasze efekty doszliśmy do wniosku, że najbardziej pożądany pracownik powinien być:

- wykształcony i wykwalifikowany
- punktualny
- kreatywny
- odważny, pewny siebie
- kontaktowy
- bezproblemowy
- myślący racjonalnie
- błyskotliwy
- cierpliwy
- tolerancyjny
- samodzielny, ale potrafiący współpracować
- kulturalny
- zorganizowany

 

Oprócz wyżej wymienionych niektórzy uważają, że taki pracownik powinien również być:

- stawiający na rozwój
- schludny
- pracowity
- odpowiedzialny
- uprzejmy
- inteligentny
- asertywny
- wydajny
- posłuszny
- sumienny
- uczciwy
- odporny na stres
- zdeterminowany

 

 

 

 

Notatkę sporządziła Julia Cwynar

 

 

 

 

  

  

11. Dnia 30.11.2017 odbyło się spotkanie z mgr Kamila Woźnicą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, w którym uczestniczyła klasa 3. Gimnazjum nr 18 w Rybniku. Jego temat stanowiły m. in. Relacje międzyludzkie oraz komunikacja. Poza trwającą trzy kwadranse częścią warsztatową odbyła się równie długa część teoretyczna, oddzielona krótką przerwą. Po przełamaniu pierwszych lodów i wstępnym zapoznaniu, była mowa m. in. o negatywnym działaniu pierwszego wrażenia oraz relacjach międzyludzkich. 

Notatkę sporządził Wiktor Belkhayat

    

 12. Dnia 12 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie młodzieży uczestniczącej w projekcie Erasmus +. Na zebraniu rozmawiano o sprawach organizacyjnych. Następnie uczniowie wraz z wychowawczyniami podjęli rozmowę poprzez Skype'a z grupą z Rumunii, która również bierze udział w projekcie. Podczas rozmowy panowała bardzo miła atmosfera i duża serdeczność z obu stron. Mimo pewnych problemów technicznych rozmowa przebiegła sprawnie

Notatkę sporządził Krzysztof Maciejończyk.

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 18 stycznia 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty z Panią Kamilą Woźnicą - psychologiem pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Było to kolejne spotkanie z cyklu kształtowania umiejętności miękkich. Podczas zajęć omawialiśmy sposoby autoprezentacji oraz wykonywaliśmy krótkie ćwiczenia, dzięki którym poznawaliśmy samych siebie.

Notatkę sporządziła Julia Cwynar     

  

 

 

 

 

  

 
  

 

Strony przedmiotowe