Informacje ogólne

PROGRAM ERASMUS+ AKCJA 2: PARTNERSTWA STRATEGICZNE
Tytuł projektu ENTREPRENEURSHIP: IMAGINATION @ WORK
Numer projektu 2017-1-AT01-KA219-035054
Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+
Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom potrzeb rynku pracy i nabywanie przez nich umiejętności przystosowywania się do ciągłych zmian poprzez rozwijanie takich kompetencji kluczowych jak przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, elastyczność czy porozumiewanie się w języku obcym. Projekt realizowany jest we współpracy z 7 szkołami partnerskimi z Austrii ( główny koordynator), Niemiec, Włoch, Portugalii, Irlandii, Estonii, Rumunii.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 - 2019 i skierowany jest do uczniów gimnazjum.
Działania w pierwszym i drugim roku realizacji projektu
W szkole powstaje grupa Erasmus+, której zadaniem jest realizacja wszystkich zadań w ramach projektu. Nabór do grupy oraz zasady uczestnictwa w projekcie określa regulamin.
Uczniowie badają lokalny rynek pracy poprzez nawiązanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami (urząd pracy, lokalni przedsiębiorcy). Zbierają i opracowują dane w formie pracy badawczej –jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy, jakie umiejętności są wymagane…itp. Partnerzy porównują zebrany materiał, wskazując na podobieństwa i różnice – powstaje Europejski Przewodnik po rynku pracy w języku angielskim oraz w języku polskim na potrzeby lokalnej społeczności
W ramach rozwijania umiejętności językowych i przełamywania barier kulturowych uczniowie naszej szkoły nawiążą kontakty z młodzieżą z krajów partnerskich poprzez portale społecznościowe jak również comiesięczne wideo konferencje. Będą również uczestniczyć w wizytach partnerskich,
w ramach których wezmą udział w szkoleniach i warsztatach. Plan wizyt partnerskich:

1) Międzynarodowe spotkanie partnerskie w Portugalii 18. - 22.10.2017 (spotkanie robocze dla nauczycieli)
2) Szkolenie dla nauczycieli i uczniów w Irlandii 27.02. – 05.03.2018
3) Szkolenie dla nauczycieli i uczniów we Włoszech kwiecień 2018
4) Szkolenie dla nauczycieli i uczniów w Polsce (nasza szkoła) październik 2018
5) Szkolenie dla nauczycieli i uczniów w Estonii luty 2019
6) Szkolenie dla nauczycieli i uczniów w Austrii maj 2019

Uczniowie dowiedzą się jak zakłada się własną firmę –kolejne kroki postępowania i założą własną międzynarodową mini firmę. Naszym partnerem jest Rumunia.
Każda ze szkół partnerskich wypromuje swój produkt poprzez kampanię reklamową. Pokazy wszystkich kampanii reklamowych odbędą się podczas jednego ze spotkań.
W czasie trwania projektu uczniowie gimnazjum będą uczestniczyć w cyklu warsztatów na temat doskonalenia umiejętności miękkich prowadzonych w naszej szkole przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku. Odbędą się też spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy opowiadać będą o potrzebach rynku pracy.
Uwieńczeniem projektu będą Międzynarodowe Targi w Duetschlandsberg w Austrii, podczas których na specjalnie przygotowanych stoiskach uczniowie prezentować będą swoje innowacyjne produkty.


Szkolny koordynator projektu: Beata Kocjan

Strony przedmiotowe