Wizyty partnerskie


W I Z Y T Y    P A R T N E R S K I E


1. PORTUGALIA  

 

SPRAWOZDANIE

 

           Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów odbyło się w Escola Basica de Oia w Porugalii w dniach 2-6.10.2012 roku. Podczas wizyty w szkole partnerzy mieli możliwość przyjrzenia się portugalskiemu systemowi edukacyjnemu i tym samym  porównania  wymagań  edukacyjnych, egzaminów zewnętrznych, bazy materialnej szkoły jak również sposobu sprawowania opieki  nad uczniami z niepełno sprawnościami  fizycznymi  jak i umysłowymi. Oglądali fragmenty lekcji oraz wchodzili w interakcje z uczniami. 

Partnerzy uczestniczyli również w półtoragodzinnej,  interaktywnej lekcji języka angielskiego, podczas której uczniowie z dysfunkcyjnych, zdemotywowanych, wielokulturowych środowisk uczyli się jak przełamywać bariery komunikacyjne i poznawali praktyczne aspekty nauki języka obcego. Lekcja była ciekawym doświadczeniem różnorodności kulturowej, porozumienia i współpracy międzynarodowej oraz zachętą dla uczniów do doskonalenia swoich umiejętności językowych, jako podstawowej  umiejętności życiowej. 

Ponieważ było to pierwsze wspólne spotkanie wszystkich partnerów, przedyskutowano szczegółowo wszystkie zaplanowane w projekcie działania, cele, mobilności oraz sposoby ewaluacji i rozpowszechniania produktów końcowych. Określono  zasady współpracy oraz kanały  przepływu informacji. Odbyły się również  warsztaty komputerowe dotyczące praktycznego wykorzystywania takich narzędzi multimedialnych, portali edukacyjnych i społecznościowych  jak: pbworks, Wiki, flickr, picasa, video, slideshare, calameo czy dropbox. Wszystkie wyżej wymienione narzędzia były praktycznie wykorzystywane przez wszystkich partnerów w trakcie pierwszego roku projektu i znacząco wzbogaciły ich nauczycielski warsztat jak również kompetencje z zakresu technologii informacyjnych. Na stronie internetowej projektu znajdują się linki do produktów zamieszczonych na w/w portalach.  Szczególnie cenny pod względem współpracy okazał się portal społecznościowy „WIKI”, który umożliwił wymianę informacji, edytowanie i korygowanie wypracowywanych dokumentów (np. wspólne pisanie raportu postępów, formularza ewaluacyjnego) jak również komentowanie bieżących wydarzeń. 

W ramach dnia kulturowego partnerzy zwiedzali historyczne Porto, którego stara część znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury. 

Agenda oraz szczegółowy raport wzbogacony zdjęciami  z wizyty w szkole partnerskiej w Portugalii znajduje się na stronie projektu http://pleasedtomeeteurope.wordpress.com  

 

 

 

2. AUSTRIA

 

SPRAWOZDANIE 

 

Drugie spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce w dniach 6-9.02.2013 w Sternschule Deutschlandsberg w Austrii. Podczas pobytu w Deutschlandsberg partnerzy mieli możliwość poznania austriackiego systemu oświatowego na  wszystkich etapach edukacyjnych – od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, aż po średnią. Odbyły się bowiem wizyty do placówek każdego typu i partnerzy mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak one funkcjonują, uczestniczyć w lekcjach, wchodzić w interakcje z uczniami, porównywać wymagania edukacyjne i system egzaminowania zewnętrznego.

Wizyta w szkole partnerskiej Sternschule okazała się być ciekawym doświadczeniem pedagogicznym, ponieważ nauczanie w niej oparte jest na metodach Marii Montesori, gdzie indywidualni uczniowie sami decydują co chcą realizować w danym momencie i w jakim tempie, a pojęcie tradycyjnej jednostki lekcyjnej nie istnieje.  Partnerzy uczestniczyli w typowym dniu szkolnym Sternschule. Było powitanie w kole, opowiadanie o przeżyciach minionego dnia, komentarze, wyrażanie opinii, recytowanie poezji i prozy, prezentacja przyrodnicza, prezentacja w języku angielskim oraz życzenia urodzinowe i powitanie zagranicznych gości. Następnie uczniowie rozeszli się do różnych pomieszczeń, aby realizować swoje zadania, a zagraniczni goście przyglądali się ich pracy, studiowali materiały dydaktyczne, karty pracy, porównywali wymagania edukacyjne i osiągnięcia uczniów. Zadawali pytania i wchodzili w interakcje z uczniami. Po lunchu, który mimo zimowej aury odbył się w ogrodzie, uczniowie prezentowali zagranicznym gościom swój dorobek artystyczny i naukowy. Były wiersze i opowiadania oraz piosenki, krótkie przedstawienia po angielsku – wszystko napisane i skomponowane przez uczniów. Powstała nawet broszura z tekstami i ilustracjami dzieci w języku niemieckim, którą polscy uczniowie zamierzają przetłumaczyć na język polski w drugim roku projektu. Trzeba przyznać, że szkoła stwarza bardzo przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka i wyzwalającą kreatywność. Zaczerpnęliśmy z niej kilka pomysłów na wzbogacenie lekcji i rozwijanie kreatywności  u uczniów, np. prezentowanie w ciekawy sposób swojego hobby, z możliwością wyrażenia przez uczniów swoich opinii na temat tego co usłyszeli i zobaczyli.

Odbyły się również kolejne warsztaty komputerowe na temat wykorzystania narzędzi multimedialnych. Partnerzy podsumowywali półroczną pracę nad projektem w swoich szkołach i prezentowali produkty.  Pokazywane były lip-duby, prezentacje uczniów w Power Point na temat różnych tradycji, polska e-broszura o Rybniku, filmiki i nagrane wywiady. Następnie miała miejsce dyskusja na temat systemów edukacji i oceniania uczniów w poszczególnych krajach i szkołach, podczas której polska reprezentacja przedstawiła dwie prezentacje oraz przykłady arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego z różnych poziomów  i etapów edukacyjnych.

Agenda oraz szczegółowy raport wzbogacony zdjęciami  z wizyty w szkole partnerskiej w Portugalii znajduje się na stronie projektu http://pleasedtomeeteurope.wordpress.com  3. NIEMCY


SPRAWOZDANIE 


Trzecie  spotkanie wszystkich partnerów miało miejsce w dniach 5-9.06.2013 w Staatliche Regelschule  „Friedrich Solle” – Europaschule  Zeulenroda-Triebes w Niemczech. Tym razem w spotkaniu wzięli udział uczniowie z Polski (9) oraz Portugalii (4). Uczniowie przyjmowali byli przez niemieckie rodziny goszczące, z którymi po zajęciach szkolnych oraz w sobotę spędzali czas wolny.

Nauczyciele oraz uczniowie zostali zaproszeni  do Ratusza na spotkanie z burmistrzem miasta Zeulenroda-Triebes.  Polska delegacja przekazała oficjalne pozdrowienia od władz miasta Rybnika i wręczyła upominek – album o mieście oraz kubek z herbem Rybnika.

Uczniowie uczęszczali na lekcje  wraz z niemieckimi partnerami, a nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, na których przedstawiali prezentacje zrobione przez uczniów w okresie od marca do maja na temat różnych świąt i uroczystości. Partnerzy prezentowali również swoje metody pracy na języku obcym na przykładzie przeprowadzonych w swoich szkołach lekcji. Były scenariusze lekcji, nagrania i zdjęcia z lekcji, próbki prac uczniowskich oraz ewaluacja i wnioski. Polska delegacja zaprezentowała dwie metody. Na kolejnym etapie projektu partnerzy będą wdrażać prezentowane metody w swoich szkołach. Odbyła się również dyskusja na temat wspólnego pisania raportu postępów. Posumowano pierwszy rok realizacji projektu i dokonano ewaluacji wyników współpracy.

Podczas wizyty w szkole partnerskiej nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla klas programowo najwyższych. Impreza zorganizowana była na wesoło. Byli pomalowani przebierańcy, przedstawienia  z przymrużeniem oka oraz symboliczne przejęcie władzy w szkole przez uczniów, jak również posiłek samodzielnie przygotowany przez uczniów dla nauczycieli. Niemieccy uczniowie przygotowali  dla zagranicznych gości wycieczkę po szkole z komentarzem w języku angielskim. Odbyły się również wspólne zajęcia dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez delegację z Portugalii  na temat umiejętności współpracy w grupie.

W ramach dnia kulturowego wszyscy partnerzy udali się na wycieczkę do Weimaru, gdzie z przewodnikiem zwiedzali dom najwybitniejszego niemieckiego poety romantycznego Goethego.

Agenda oraz szczegółowy raport wzbogacony zdjęciami  z wizyty w szkole partnerskiej w Niemczech znajduje się na stronie projektu http://pleasedtomeeteurope.wordpress.com  

 

                           

 

 

4. WŁOCHY


SPRAWOZDANIE 


Czwarte z kolei, a pierwsze w drugim roku realizacji projektu, spotkanie partnerów projektu odbyło się we Włoszech na urokliwej wyspie Ischia. Tym razem, nietypowo, spotkanie rozpoczęło się od dnia kulturowego, a nauczyciele ze szkół partnerskich mieli unikalną okazję przeżywania lokalnych uroczystości ze świętem Michała Archanioła obchodzonym 29. września. Mieszkańcy malowniczo położonej miejscowości Saint Angelo hucznie i spektakularnie świętowali urodziny swojego patrona, urządzając uliczne parady i pokazy fajerwerków. Nie zabrakło również akcentów religijnych, a całość zwieńczył musical wystawiony na wolnym powietrzu.

W poniedziałek (30.09) rano nauczyciele ze szkół partnerskich zostali ciepło przyjęci przez społeczność szkolną Istituto Comprensivo Statale Vincezo Mennella  w Lacco – Ameno. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne w powitalnym koncercie przygotowanym specjalnie na cześć przybyłych gości. Następnie nauczyciele z grupy Comenius mieli okazję zwiedzić szkołę średnią, zapoznać się z bazą naukową i techniczną placówki, podpatrzeć warsztat pracy włoskich pedagogów, porozmawiać z uczniami i pracownikami.

Z budynku szkoły średniej grupa projektowa przeniosła się do zlokalizowanego w sercu miasta zespołu szkolno – przedszkolnego będącego częścią tej samej instytucji. Ponownie porównywano systemy edukacyjne krajów partnerskich i dyskutowano na temat możliwości ulepszeń.

Po aktywnie spędzonym poranku, w samo południe, goście udali się do muzeum Santa Restituta, gdzie zgłębiali tajemnice związane z początkami osadnictwa na wyspie – jednej z najstarszych cywilizacji w Europie.

Po wizycie w muzeum goście zostali oficjalnie przyjęci w Ratuszu przez burmistrza Carmine Monti, któremu towarzyszyła dyrektorka zespołu szkół Lucia Mattera Frallicciardi. Wymieniono upominki i pozdrowienia od społeczności lokalnych poszczególnych szkół partnerskich. Przedstawiciele władz lokalnych podkreślili ogromne znaczenie współpracy i wymiany dobrych praktyk na niwie edukacyjnej w Partnerskich Projektach Szkół finansowanych z funduszy europejskich.

Po południu ruszyły prace projektowe. Wszyscy partnerzy przedstawili stopień realizacji zadań w swoich szkołach. W ramach zadania domowego uczniowie przeczytali przez wakacje jedną pozycję literacką ze stworzonej w pierwszym roku projektu listy książek ze światowego kanonu młodzieżowego. Uczniowie naszego gimnazjum wybrali „Hobbita” Tolkiena. We wrześniu każda szkoła partnerska przeprowadziła lekcję (cykl lekcji) w oparciu o przeczytaną lekturę. W ten sposób powstały ciekawe scenariusze lekcji w formie gier i zabaw interaktywnych, które testowali na sobie obecni na warsztatach nauczyciele. Młodzież naszego gimnazjum uczyła się jak napisać recenzję książki, a owocem ich starań stała się ebroszura z publikacjami ich literackich rekomendacji zaprezentowana podczas warsztatów.

Kolejny dzień (01.10.) był w całości poświęcony pracy projektowej. Ustalono jak będzie wyglądał produkt końcowy – zwieńczenie dwuletniej współpracy – międzynarodowy musical. Zrezygnowano z pomysłu na pisanie scenariusza „po kawałku” przez każde państwo. W jego miejsce powstała rama zbudowana na podstawie motywu przewodniego – lotu samolotem przez kraje europejskie uczestniczące w projekcie. Każda szkoła zobowiązała się do przygotowania 10 minutowego przedstawienia w formie słowno -  muzycznej, prezentującego tradycje swojego kraju lub regionu. Ustalono szczegóły dotyczące spotkania w Polsce, przyjazdu uczniów z trzech państw i organizacji musicalu. Popołudniowa sesja robocza dotyczyła wdrażania zaprezentowanych w Niemczech innowacyjnych metod nauczania. Podczas tego spotkania odbył się premierowy pokaz polskiego lip - duba, który po wielu perypetiach udało się we wrześniu sfinalizować. Dzieło zostało przyjęte z owacjami. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zobaczyć podziękowania polskich uczniów za gościnność w Zeulenroda – Triebes wyrażone w formie ebroszury.

We środę (02.10) rano grupa z COMENIUSA podziwiała piękno wyspy Ischia z pokładu statku. Była to dobra okazja, aby wysłuchać ciekawych opowieści gospodarzy o wyspie, dowiedzieć się paru ciekawych faktów, chłonąc cudowne widoki i skosztować lokalnych specjałów. Wszystko co dobre, to się szybko kończy, więc zaraz po lunchu – z powrotem do Sali konferencyjnej w szkole na dalsze obrady dotyczące wdrażania metod w okresie od października do stycznia 2014 i sposobu ich zaprezentowania podczas kolejnego spotkania w Las Palmas w lutym 2014. Wieczorem odbyło się niezapomniane przyjęcie zorganizowane przez włoskich kolegów. Były wspomnienia, opowieści, żarty i …. Wspaniały tort w barwach i kształcie logo projektu.

Czwartkowe rano i przedpołudnie (03.10) to ostatnie wspólne spotkanie, kilka podsumowań, przypomnienie ustaleń i przydziału zadań i … przeprawa promem na stały ląd. Pełny raport ze spotkania wraz z materiałem zdjęciowym można zobaczyć na stronie projektu.
5. HISZPANIA

SPRAWOZDANIE


Kolejną wizytę dla partnerów projektu Comenius: ‘Pleased To Meet EU’ przygotowała szkoła  hiszpańska Santiago Ramon y Cajal w Las Palmas na wyspie Gran Canaria. Od 5 do 9 lutego 2014 r. delegacja nauczycieli naszej szkoły oraz przedstawiciele szkół z Austrii, Niemiec, Portugalii i Włoch   mieli okazję poznawać nie tylko szkołę  partnerską, jej uczniów, metody pracy nauczycieli ale również kulturę, obyczaje i historię regionu. 

W czwartek 6 lutego po zapoznaniu się ze szkołą,  jej zapleczem oraz metodami, jakimi pracują nauczyciele mieliśmy okazję zwiedzić Stare Miasto Las Palmas (Vegueta). Z wielką gościnnością oraz otwartością zostaliśmy przyjęci przez władze miasta oraz przedstawicieli wydziału edukacji w magistracie. Projekt oraz współpraca naszych szkół wzbudziły duże zainteresowanie wśród społeczności lokalnej,  o czym już kolejnego dnia ukazał się obszerny artykuł w gazecie La Provincia wraz ze zdjęciami oraz wywiadem, jakiego udzielili  koordynatorzy oraz  uczestnicy projektu.

Prace projektowe podczas wizyty objęły prezentowanie  innowacyjnych scenariuszy lekcji przygotowanych przez reprezentantów każdej ze szkół partnerskich, omówienie oraz prezentacje multimedialne dotyczące przebiegu zajęć, prace uczniów, ewaluację oraz dzielenie się wnioskami i dobrymi  praktykami na arenie międzynarodowej. Materiały konferencyjne są dostępne na stronie projektu. Wnioski oraz plany dotyczące kolejnej, finałowej wizyty w Rybniku zostały szczegółowo omówione podczas spotkania koordynatorów w sobotę 8 lutego.

Dzięki gościnności szkoły, której dyrektor - Jose Luis Perez Almeida oraz koordynatorka projektu ze strony hiszpańskiej - Teresa Gutierrez Duque z wielką starannością opracowali plan pobytu, udało nam się poznać najciekawsze miejsca regionu. Zwiedziliśmy fabrykę rumu oraz  Katedrę de San Juan Bautista w Arucas, uroczą miejscowość Agaete słynącą z El Dedo de Dios - wynurzającej się z morza skały, od swojego kształtu nazwanej Palcem Bożym, będącej do niedawna symbolem Agaete. Historię regionu pozwoliła nam odkryć wizyta w muzeum Cueva Pintada Galdar, gdzie wystawiona jest bogata kolekcja zbiorów dotyczących życia codziennego mieszkańców wysp od zamierzchłych czasów. Kolejną zaskakującą odsłoną wyspy okazały się miejscowość Mogan z malowniczymi plażami, Puerto Rico oraz Playa del Ingles ze słynnymi wydmami ‘Dunas de Maspalomas’. Zauroczyła nas hiszpańska gościnność, znakomita kuchnia oraz wyjątkowy klimat.

Już w czerwcu w naszej szkole będziemy gościć delegacje nauczycieli ze szkół partnerskich wraz z młodzieżą, można powiedzieć naszych dobrych znajomych.J  Zaplanowaliśmy wiele niespodzianek na finałową galę. Do zobaczenia.J

 

 


6. POLSKA 

 

SPRAWOZDANIE 

 

W dniach od 04 do 07 czerwca w naszej szkole odbyło się finałowe spotkanie partnerów projektu Comenius  Pleased to Meet EU.

 

Zaproszeni goście przybyli z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii oraz  Włoch. Młodzież, która przybyła wraz z nauczycielami została przyjęta przez naszych uczniów z wielką serdecznością. Pierwszego dnia po przyjeździe goście z Portugalii zwiedzili Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu, goście z Niemiec pojechali do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu w towarzystwie  nauczycielki języka angielskiego, Pani Karoliny Bogacz. W tym samym czasie uczniowie z Włoch uczestniczyli w lekcjach wraz z uczniami naszego gimnazjum. Grupa włoska pod opieką nauczycielki języka włoskiego, Pani Zofii Jakubowskiej zwiedziła Rybnik.

Po południu odbyły się warsztaty, na których nauczyciele z Niemiec oraz Austrii w ramach wymiany dobrych praktyk zademonstrowali metody nauczania na bazie lekcji hiszpańskiej oraz polskiej. Następnie Alberto Cardoso z Portugalii przedstawił propozycje ulepszenia strony internetowej w celu upowszechnienia rezultatów projektu. Przedstawiono również materiały oraz ostatnie  pomysły dotyczące musicalu przed galą finałową. Podczas kolacji powitalnej nasi goście mieli okazję nie tylko poznać smaki kuchni polskiej i śląską gościnność, ale również miło powspominać poprzednie spotkania projektowe dzięki fotoreportażowi, który z wielką starannością przygotowała Anna Drozd.

Czwartek, 5 czerwca, rozpoczął się oficjalnym powitaniem przybyłych gości w towarzystwie gospodarzy, uczniów i nauczycieli przez Dyrektora szkoły – mgr Marię Malinowską. Zwiedzanie szkoły poprowadził Patryk Górczyński, nasz absolwent, jeden z liderów poprzedniej edycji Comeniusa, dla którego niektórzy uczestnicy obecnego projektu to już dobrzy znajomi.

W trakcie, gdy nauczyciele dokonywali podsumowania oraz ewaluacji projektu, uczniowie wzięli udział w lekcjach specjalnie przygotowanych na tę okazję. Lekcję języka niemieckiego przeprowadziła Dominika Mackiewicz-Tlałka, języka włoskiego – Zofia Jakubowska oraz lekcje integracyjne w języku angielskim przygotowali  Zbigniew Złotek oraz Hanna Skowrońska. Po bogatym poranku goście zostali przyjęci w rybnickim Magistracie przez Panią Prezydent Joannę Kryszczyszyn. Na spotkaniu dyskutowano o systemie edukacji w krajach partnerskich.

Po południu odbyły się próby do musicalu przed galą finałową zaplanowaną na kolejny dzień. Koordynatorzy dokonali ustaleń dotyczących materiałów, produktów końcowych, strony internetowej oraz wspólnego raportu. Resztę dnia uczniowie spędzili w towarzystwie  rodzin goszczących.

Nadszedł długo oczekiwany dzień – finał wspólnej dwuletniej pracy. Kapitan w towarzystwie stewardess  zaprasza na pokład uczestników podróży do Portugalii, Austrii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii (Gran Canaria) oraz Polski. A w  tle słychać muzykę i śpiew Franka Sinatry „Come fly with me”. Prawdziwa uczta…….. 

Międzynarodowe przedsięwzięcie, uczniowie z odległych krajów razem na scenie w jednym musicalu - to było nie lada wyzwanie….. Była tradycja i nowoczesność, był śmiech i wzruszenie, a po występie gratulacje i wspólne rozmowy. Na stole ciasto i poczęstunek. Radość z sukcesu ale i smutek, bo to już  finał. 

Wieczorem na gości czekała  pożegnalna kolacja w Beskidach z tradycyjną muzyką góralską. Pożegnanie grupy włoskiej następnego dnia nie obyło się bez wzruszeń. Pozostali uczestnicy udali się na wycieczkę do Krakowa. Goście z Hiszpanii również zwiedzili Częstochowę. 

Piękna pogoda, niezwykła gościnność oraz uśmiechy na twarzach uczniów były obecne przez cały czas trwania wizyty w Rybniku. Goście chwalili perfekcyjną organizację spotkania, nad którą czuwała Beata Kocjan – szkolny koordynator projektu wraz z Anną Drozd. Liczne podziękowania, jakie napłynęły drogą elektroniczną oraz relacje uczniów i ich rodziców również świadczą o wielkim sukcesie projektu oraz o tym jak wielkie korzyści płyną dla całej społeczności szkolnej z tego przedsięwzięcia.

A może to dopiero początek choć formalnie projekt się kończy. Kolejne wnioski złożone. Trzymajcie kciuki!

 

 

Strony przedmiotowe