Comenius
INFORMACJE OGÓLNE O REALIZOWANYM PROJEKCIE  

 

W latach 2012-2014 uczniowie obecnej klasy pierwszej gimnazjum będą brali udział w programie COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół  „Pleased to meet EU“. Będą współpracować ze szkołami partnerskimi z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Austrii i Niemiec. Projekt uzyskał dofinansowanie  z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie“

Głównym założeniem projektu „Pleased to meet EU“ jest polepszanie podstawowych umiejętności językowych takich jak mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem przy jednoczesnym poznawaniu równieśników z różnych państw europejskich. Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności informatycznych realizując różnorodne zadania, np. tworzenie wideoklipów, e-broszur, prezentacji PowerPoint. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą mieli możliwość porównania systemów szkolnictwa w krajach partnerskich, podzielenia się swoimi doświadczeniami w nauczaniu oraz polepszenia swoich umiejętności uczenia i oceniania. Wszystko to prowadzić ma do zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się języków obcych. Ponadto, uczniowie będą zachęcani do przeczytania dzieł literatury europejskiej, a następnie podzielenia się swoimi przemyśleniami z uczniami z innych państw w języku angielskim.  Uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich będą współpracować aby stworzyć musical, który zostanie zaprezentowany jako produkt końcowy dwuletniej współpracy.


 

 
Strony przedmiotowe