Zajęcia pozalekcyjne

 

 

Kółko z chemii dla 3Ga - wtorek  7.10 - 7.55  w sali nr 3.2 op. M.Król 

 

 

Strony przedmiotowe