Konkurs dla gimnazjalistów

Konkurs dla gimnazjalistówUtwórz PDFDrukujWyślij znajomemu

Aktualne informacje dotyczace konkursu znajdują się na stronie liceum

w zakładce chemia " konkurs dla gimnazjalistów".

 

Regulamin Regionalnego Konkursu Chemicznego

dla gimnazjalistów "Z chemią za pan brat"

  1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Ilość uczniów zgłaszanych przez szkołę nie jest ograniczona.
  2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  3. Tematyka Konkursu będzie obejmowała zagadnienia dotyczące chemii ogólnej i nieorganicznej oraz podstaw chemii organicznej, jak również znajomości sprzętu laboratoryjnego i podstawowych czynności laboratoryjnych. Część laboratoryjna będzie dotyczyła głównie analizy kationów i anionów poszczególnych grup analitycznych.
  4. Ponieważ Konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych chemią, tematyka pytań i zadań może wykraczać poza obowiązujący program szkolny.
  5. Uczniowie na Konkurs przychodzą z ważną legitymacją szkolną i przyborami do pisania. Podczas Konkursu wolno korzystać tylko ze zwykłych kalkulatorów. Niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych pomocy (kalkulatory graficzne, układy okresowe, itp.). Potrzebne tablice przygotują organizatorzy. W przypadku naruszenia zasad regulaminu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  6. O miejscu uczestnika w Konkursie decyduje suma punktów w danym etapie (nie sumuje się punktów poprzednich etapów). Prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.
  7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej II LO. Zostanie podany numer startowy uczestnika oraz liczba zdobytych punktów.
  8. Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia określone w zasadach rekrutacji do II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zgodnie z zasadami rozporządzenia "w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego".
  9. W sprawach związanych z przebiegiem konkursu nie omówionych w Regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny.

       

Strony przedmiotowe