Program nauczania i podręczniki do biologii

Kształcenie gimnazjalistów jest realizowane wg programu nauczania biologii w gimnazjum" Puls życia" Anny Zdziennickiej DKOS-5002-52/05

Obowiązujący podręcznik: "Puls życia" (cz. I, II, III)- M. Jefimow, M. Sęktas, Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń: "Puls życia" (cz. I, II, III)- A. Kasińska, E. Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowski, Nowa Era

Strony przedmiotowe