Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) słowo, nauka) to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia.

Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym.

Najważniejszymi cechami życia są
• odżywianie się, wzrost i rozwój, 
• oddychanie, 
• wydalanie, 
• ruch, 
• reagowanie na bodźce,  
• rozmnażanie się.


Biologia bada trzy główne poziomy organizacji układów życia: 

poziom komórkowy (komórki oraz struktury komórkowe), 
poziom organizmalny (tkanki, narządy/organy pełniące określone funkcje fizjologiczne, układy tkanek/narządów oraz całe organizmy), 
poziom ponadorganizmalny (populacje, biocenozy, ekosystemy, biosfera)


 

 (Encyklopedia PWN)

Strony przedmiotowe