Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

        Z przyjemnością informujemy, że dwoje naszych gimnazjalistów - Grzegorz Stroka i Adam Rojek z klasy 3 GA zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

        Tym samym uczniowie Ci zwolnieni są z części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Gratulujemy sukcesu !!!

Biologiczne sukcesy gimnazjalistów

 

 Po II etapie Konkursu Przedmiotowego z Biologii w którym brało udział 10 uczniów naszego gimnazjum, do kolejnego etapu zakwalifikowało się aż 8 osób: Martyna Lasota, Joanna Walas, Tomasz Budnicki, Grzegorz Stroka, Adam Rojek, Maciej Małecki, Robert Szymański z klasy 3 GA oraz Jakub Miłowski z klasy 2 GA.

Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Nakręcił film i wygrał!

                Uczeń naszego gimnazjum Mikołaj Bezeg zajął I miejsce w konkursie ekologicznym, organizowanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i Gimnazjum nr 1 w Rybniku.

                Konkursowe zadanie polegało na stworzeniu autorskiego filmu na temat segregacji śmieci. Film miał być nakręcony telefonem komórkowym.

                Film można zobaczyć tutaj: segregacja


Gratulujemy sukcesu! 

Konkurs literacki

 Konkurs gimnazjalny pod honorowym patronatem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 mgr Marii Malinowskiej

Edycja II

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18.

2. Uczestnik konkursu przygotowuje pracę nie dłuższą niż 3 strony A-4, napisaną czcionką Times New Roman 12 (interlinia 1,5), rozwijającą jeden z podanych na końcu tematów.

3. Termin oddawania prac upływa 20 grudnia 2012. Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej.

4. Prace oceniać będzie jury w składzie: mgr Agnieszka Chorągwicka, mgr Katarzyna Talarek, ks. Tomasz Klikowicz, według następujących kryteriów:

 - zgodność z tematem

- samodzielność sądów, oryginalność wypowiedzi

- promowanie właściwych postaw moralnych

- walory etyczne

- poprawność językowa

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2013 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, osoby wyróżnione – okolicznościowe upominki, a ponadto wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane w numerze specjalnym gazetki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Tematy prac konkursowych.

„Jak żyć - spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałam spytać o to samo." (Wisława Szymborska). Na podstawie wybranych lektur i własnych doświadczeń napisz, co Twoim zdaniem oznacza „żyć dobrze, pięknie i mądrze".

„W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca." (Paulo Coehlo). O co, Twoim zdaniem, warto walczyć do końca?

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." (Albert Einstein) Zinterpretuj myśl Einsteina, odwołując się do własnych doświadczeń i wybranych tekstów literackich.

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." (Jan Paweł II) Podaną myśl papieża uczyń mottem rozważań na temat odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Kto dla Ciebie jest „wielkim człowiekiem"? Przeprowadź autentyczny lub wyimaginowany wywiad z tą osobą.

Uwaga!!

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klas VI

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku lista osób przyjętych do gimnazjum obejmuje wszystkie osoby, które złożyły wymagane dokumenty.

Lista zostanie wywieszona w dniu 28 czerwca o godz. 12.00.

W tym roku ostateczny wybór należy do Państwa, niezależnie od wskazania dokonanego w wersji elektronicznej.

Czekamy na oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE w Jaworznie z wynikiem sprawdzianu) od 29.06.2012(piątek) od godz. 8.00 do 3.07.2012 (wtorek) do godz. 15.00.

Zapraszamy wszystkich i jednocześnie pragniemy zapoznać Państwa z wynikami tegorocznych (2012) egzaminów gimnazjalnych - kliknij tutaj.

Sukces z języka angielskiego!

Z radością informujemy, iż w konkursie FOX 2012 z języka angielskiego zwycięzcami zostali: Józef Cyran z 2GA (120 pkt - 2 miejsce w powiecie wśród klas drugich gimnazjum), Kacper Grudzień z 1GA ( 116,25 pkt - 1 miejce w powiecie wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum), Weronika Kaczmarczyk z 3GA ( 112,50 pkt - 1 miejsce w powiecie wśród klas trzecich), Karolina Słomka z 1GA ( 107,50 pkt - 2 miejsce w powiecie), Patrycja Brzóska i Patryk Mikołajec ( 101,25 pkt - 12 miejsce w powiecie).

Serdecznie gratulujemy!!!

Strony przedmiotowe